Tällä lomakkeella haet organisaation käyttöoikeutta Yhteentoimivuusalustan työkalujen käyttöön.
Organisaatio täyttää yhden käyttölupahakemuksen, jolla saa oikeuden kaikkiin yhteentoimivuusalustan työkaluihin.
Palvelun käyttöehdot löytyvät täältä: https://yhteentoimiva.suomi.fi/kayttoehdot.pdf

Pakolliset kentät on merkitty *-merkillä.

Organisaation tiedot


Tietosisällöillä on nimetty vastuuorganisaatio, joka huolehtii tietosisältöjen laadusta ja ajantasaisuudesta

Käyttötarkoitus


Tietosisältöjen lisensointi

*
CC 1.0 tai CC By 4.0Tietosisältöjä ei ole lisensoitu
Huom. Mikäli Alustalle tuotavalla tietosisällöllä ei ole määritetty lisenssiä, Sisällöntuottajaorganisaatio vastaa siitä, että kyseisen tietosisällön hyödyntäminen on rajoituksetonta eli tieto on julkista ja avointa ja vapaasti hyödynnettävissä eli kyseisen tietosisällön käyttöön ja hyödyntämiseen ei liity sellaisia muita rajoituksia tai kolmannen tahon oikeuksia, jotka rajoittaisivat Hyödyntäjäorganisaation tai Loppukäyttäjän oikeutta hyödyntää ja käyttää Alustalla julkaistua tietosisältöä.

Organisaation pääkäyttäjä
Organisaation hallinnollinen yhteyshenkilö
Organisaation antamat sitoumukset

Hyväksynnän ja sitoumuksen organisaation puolesta antaa henkilö, jolla on oikeus organisaation puolesta sitoutua palvelun käytön ehtoihin. Henkilö, jolla on muutoin toimivalta esimerkiksi valtuuden perusteella, voi antaa hyväksynnän ja sitoumuksen organisaation puolesta.

Vakuutamme yllä olevat tietojen suojaukseen liittyvät tiedot oikeiksi ja sitoudumme ilmoittamaan niihin tulevista muutoksista viipymättä
Väestörekisterikeskukselle, mikäli organisaatiollemme myönnetään käyttöoikeus Yhteentoimivuusalustalle.

Organisaatiomme hyväksyy Väestörekisterikeskuksen Yhteentoimivuusalustan käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä (VRK/6725/2018).

Lisäksi organisaatiomme sitoutuu noudattamaan Yhteentoimivuusalustan kulloinkin voimassaolevia ohjeita.Palvelun tuottaa Väestörekisterikeskus.