Koodistot-työkalu on kansallinen yhteiskäyttöinen koodistojen ja luokitusten ylläpito- ja jakelualusta. Koodistot-työkalun sisältöä voi selata ja hyödyntää tarvittavia koodistoja. Koodistot-työkalun sisältöjä käytetään semanttisissa tietomalleissa tarvittavina arvojoukkoina.

Avaa Koodistot-työkalu

Koodistot on suunnattu

  • eri organisaatioille yhteisesti hyödynnettävien koodistojen jakelupaikaksi.
  • tietojärjestelmätoimittajille, jotka toteuttavat ja ylläpitävät erityisesti julkisen hallinnon tietojärjestelmiä.
  • kaikille toimijoille, jotka haluavat hyödyntää yhteisiä koodistoja tiedon yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.

Koodistot-työkalulla

  • julkaistaan koodeja ja koodistoja.
  • määritellään ja ylläpidetään koodeja ja koodistoja tai tuodaan muualla laadittuja koodistoja julkaistavaksi.
  • hyödynnetään Sanastot-työkalun käsitteiden kuvauksia koodien kuvauksissa, mikä auttaa ymmärtämään ja yhdenmukaistamaan koodien merkityssisältöjä.

Mitä hyötyä Koodistot-työkalusta on?

  • Yhteisesti hyödynnettävät koodistot löytyvät samasta paikasta.
  • Organisaation ei tarvitse itse ylläpitää vastaavaa palvelua tai vastaavia sisältöjä.
  • Koodistojen ja luokitusten ylläpitoa varten tarjotaan nykyaikaiset työkalut (mm. versionhallinta), mikä helpottaa muutosten hallintaa ja työn näkyvyyttä.

Palvelun tuottaa Väestörekisterikeskus.