Sanastot-työkalu on sanastojen ja käsitteiden ylläpitopalvelu terminologisille sanastoille. Terminologinen sanasto on sanasto, joka sisältää erikoisalojen käsitteisiin ja niiden nimityksiin liittyvää tietoa.

Avaa Sanastot-työkalu

Sanastot on tarkoitettu

 • organisaation sanastotyön tekijöille
 • tietoarkkitehdeille ja tietomallintajille
 • IT-asiantuntijoille
 • viestinnän asiantuntijoille ja kääntäjille
 • julkisen hallinnon palveluja käyttäville kansalaisille, jotka haluavat selvittää hallinnon käyttämien käsitteiden merkityksiä.

Sanastot-työkalulla

 • ylläpidetään sanastoja
 • määritellään käsitteitä
 • määritellään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin
 • ehdotetaan uusia käsitteitä julkisen hallinnon yhteiseen käyttöön
 • visualisoidaan sanastoja ja käsitteiden välisiä suhteita.
Mitä hyötyä Sanastot-työkalusta on?
 • Eri toimijoiden tuottamat sanastot löytyvät yhdestä paikasta. Voidaan hyödyntää muiden aiemmin tekemää työtä.
 • Sanaston kehittäminen voidaan tehdä hajautetusti, kun sanaston sisältö ja sen tila näkyvät kaikille osapuolille ajantasaisesti. Käytössä on aina uusin versio.
 • Sanastot-työkalu siis tukee yhteiskehittämistä ja sen avulla muutoshallinta on helpompaa kuin excel-sivuja käyttämällä.
 • Haluttaessa sanastojen kehitysversiot voidaan kuitenkin rajata näkymään vain omalle työryhmälle ja julkaista vasta myöhemmin.
 • Uusien käsitteiden ja käsitteiden välisten suhteiden lisääminen on helppoa.

Palvelun tuottaa Väestörekisterikeskus.