Tietomallit-työkalu on semanttisten tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Se sisältää toimijoille yhteiset tiedon harmonisointiin tarkoitetut tietomääritykset, joita kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi. Lisäksi työkalua hyödynnetään esimerkiksi rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen hallinnassa.

Avaa Tietomallit-työkalu

Tietomallit-työkalu on tarkoitettu

 • organisaation tietovastaaville
 • tietoarkkitehdeille ja tietomallintajille
 • jokaiselle, joka etsii tietoa julkisen hallinnon tietovarannoista
 • järjestelmätoimittajille, joka järjestelmäkehitystyötä varten tarvitsee tietoa julkisen hallinnon tietovarannoista tai niiden tietorakenteista ja sisällöistä.

Tietomallit-työkalulla

 • mahdollistetaan nykyaikaisten digitaalisten palveluiden taustalla tarvittava tiedon semanttisen yhteentoimivuuden huomioiva tietomallinnus
 • kuvataan tietosisältöjä tavalla, jossa tiedon merkitys voidaan sanastojen avulla määritellä ja tunnisteiden avulla koneluettavasti välittää
 • luodaan rajattuja tietomäärityskokonaisuuksia eli soveltamisprofiileja, jotka kuvaavat tietojärjestelmän tietosisällön, esimerkiksi rajapinnan toteutukseen
 • Tietomallit-työkalulla luodaan sisältöjä, jotka ovat avointa linkitettyä dataa.

Mitä hyötyä Tietomallit-työkalusta on?

 • Tietomallit mahdollistavat tiedon semanttisen yhteentoimivuuden formaalilla tavalla.
 • Tietosisällöt ovat sekä ihmis- että koneluettavia.
 • Tietosisällöt ovat avoimesti nähtävillä ja hyödynnettävissä sopimusehtojen mukaisesti.
 • Työkalu mahdollistaa toimijoiden yhteistyön tietomallinnuksessa.
 • Toimijat voivat hyödyntää omassa työssään jo olemassa olevia, harmonisoituja tietosisältöjä.
 • Työkalu mahdollistaa tietosisältöjen linkittämisen ja sitä kautta tiedon linkittämisen toimijoiden valitsemiin kansainvälisiin tai muihin standardeihin.

Palvelun tuottaa Väestörekisterikeskus.