Interoperabilitetsplattformen och -metoden

I interoperatibilitetsplattformen hittar du verktyg och metoder för att definiera kompatibelt datainnehåll. Plattformen består av ordlistor, koder och datamodeller som behövs i dataflödet och i annan informationshantering. Med hjälp av interoperatibilitetsmetoden skapas och uppdateras informationens semantiska kompatibilitet, dvs. hanteringen av informationen så att dess betydelse i dataflödet bevaras. Interoperatibilitetsplattformen är avsedd både för den offentliga förvaltningen och för den privata sektorn. Verktygen kan utan avgift användas för terminologiskt arbete med ordlistor, för att administrera koder och för datamodellering. De som producerar datainnehållet ansvarar för att definiera sin information samt för att den är uppdaterad och av god kvalitet. Du kan även utnyttja de färdiga datadefinitionerna som finns på interoperabilitetsplattformen. Utnyttjandet av de färdiga koderna och datamodellerna i systemutvecklingen är kostnadseffektivt och förbättrar kompatibiliteten mellan de olika aktörernas system. Användningen av enhetliga begrepp underlättar tjänsteplaneringen och förståeligheten. På webbplatsen yhteentoimiva.prod.yti.cloud.vrk.fi hittar du interoperabilitetsplattformen och verktygen. Kom med i diskussionerna på vår Slack-kanal.


Denna tjänst produceras av Befolkningsregistercentralen.