Med den här blanketten ansöker du om organisationens tillstånd att använda interoperabilitetsplattformens verktyg.
Organisationen fyller i en användningsansökan som ger rättigheter att använda alla interoperabilitetsplattformens verktyg.
Tjänstens användningsvillkor finns här: https://yhteentoimiva.suomi.fi/anvandarvillkor.pdf

Obligatoriska fält har markerats med *.

Uppgifter om organisationen


Datainnehållet har en utsedd ansvarsorganisation som tar hand om datainnehållets kvalitet och ser till att det är uppdaterat.Användning av öppna gränssnitt

Ändamål


Licensiering av datainnehållet

*
CC 1.0 eller CC By 4.0Datainnehållet har inte licensierats.
Obs! Om datainnehållet som hämtas in till Plattformen inte har givits någon licens är det den Innehållsproducerande organisationen som ansvarar för att datainnehållet i fråga kan utnyttjas utan begränsningar, dvs. att informationen är offentlig och öppen och fritt kan utnyttjas, dvs. att det inte finns några sådana begränsningar eller tredje parters rättigheter gällande användningen och utnyttjandet av datainnehållet som skulle begränsa Utnyttjarorganisationens eller Slutanvändarens rättighet att utnyttja och använda det datainnehåll som publicerats på Plattformen.

Organisationens huvudanvändare
Organisationens administrativa kontaktperson
Organisationens förbindelser

Godkännandet och förbindelsen för organisationens del ges av en person som har rät att för organisationens del förbinda sig vid tjänstens användningsvillkor. En person som i övrigt har behörighet, till exempel utifrån en fullmakt, kan godkänna och ge en förbindelse för organisationens vägnar.

Vi försäkrar att uppgifterna om skydd av uppgifter ovan är riktiga och vi förbinder oss till att meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om ändringar i dem utan dröjsmål
om vår organisation beviljas användarrätt till interoperabilitetsplattformen.

Vår organisation godkänner Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas användningsvillkor för interoperabilitetsplattformen och förbinder sig vid att följa dem (VRK/6725/2018).

Dessutom förbinder sig vår organisation vid att följa de giltiga anvisningarna för interoperabilitetsplattformen.


Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata