Verktyget Informationsmodeller är en tjänst för att uppdatera och publicera semantiska datamodeller. Det innehåller datadefinitioner för aktörerna avsedda för att harmonisera den gemensamma informationen. Detta kallas ett datakomponentsbibliotek. Dessutom utnyttjas verktyget till exempel för att administrera datainnehållet i gränssnitt eller datalager.

Öppna verktyget Informationsmodeller

Verktyget Informationsmodeller är avsett för

 • organisationens ansvarspersoner för information och data
 • informationsarkitekter och datamodellerare
 • alla som söker information i den offentliga förvaltningens datalager
 • systemleverantörer som behöver information om den offentliga förvaltningens datalager eller datastrukturer och innehåll för systemutvecklingen.

Med verktyget Informationsmodeller

 • möjliggörs en datamodellering som beaktar informationens semantiska kompatibilitet, något som behövs i bakgrunden av de moderna digitala tjänsterna
 • beskrivs datainnehållet på ett sätt där informationens betydelse kan definieras med hjälp av ordlistor och förmedlas i maskinläsbart format med hjälp av identifikatorer
 • skapas avgränsade helheter med datadefinitioner, dvs. tillämpningsprofiler som beskriver datasystemets datainnehåll, till exempel hur ett gränssnitt har skapats
 • Med hjälp av verktyget Informationsmodeller skapas innehåll som är öppen länkad data.

Vilken nytta ger verktyget Informationsmodeller?

 • Informationsmodeller ser till att informationen är semantiskt kompatibel på ett formellt sätt.
 • Datainnehållet kan läsas av både människor och maskiner.
 • Datainnehållet kan öppet beskådas och utnyttjas enligt användningsvillkoren.
 • Verktyget möjliggör aktörernas samarbete i datamodelleringen.
 • Aktörerna kan i sitt arbete utnyttja befintliga, harmoniserade datainnehåll.
 • Verktyget möjliggör en länkning av datainnehåll och därmed även en länkning av informationen till internationella eller andra standarder som aktörerna väljer.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata