Verktyget Kodlistor är en nationell plattform för att uppdatera och distribuera samanvända koder. Det går att bläddra i innehållet i verktyget Kodlistor och de koder som behövs kan utnyttjas. Innehållet i verktyget Kodlistor används som värdemängder som behövs i de semantiska datamodellerna.

Öppna verktyget Kodlistor

Kodlistor är avsett

  • som en distributionsplats för kodlistor som olika organisationer utnyttjar tillsammans.
  • för datasystemleverantörer som skapar och uppdaterar datasystem främst för den offentliga förvaltningen.
  • för alla aktörer som vill utnyttja de gemensamma kodlistor för att möjliggöra informationens kompatibilitet.

Med verktyget Kodlistor

  • publiceras koder och kodlistor.
  • definieras och uppdateras koder och kodlistor eller också hämtas kodlistor in från andra ställen för publikation.
  • utnyttjas beskrivningarna av begreppen i verktyget Ordlistor, vilket hjälper till att förstå och enhetliggöra kodernas betydelser.

Vilken nytta ger verktyget Kodlistor?

  • Kodlistor som utnyttjas gemensamt finns på en och samma plats.
  • Organisationen behöver inte själv uppdatera en motsvarande tjänst eller motsvarande innehåll.
  • Det erbjuds moderna verktyg (bl.a. versionshantering) för att uppdatera kodlistor och klassifikationen vilket underlättar ändringsadministrationen och arbetets synlighet.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata