Verktyget Terminologiska ordlistor är en tjänst för administration av ordlistor och begrepp. Den är avsedd för terminologiska ordlistor. En terminologisk ordlista är en ordlista som innehåller information om specialbranschernas begrepp och beteckningar.

Öppna verktyget Terminologiska ordlistor

Terminologiska ordlistorna är avsedda för

 • personer som arbetar med ordlistor i organisationen
 • informationsarkitekter och datamodellerare
 • IT-experter
 • kommunikationsexperter och översättare
 • medborgare som använder den offentliga förvaltningens tjänster och som vill reda ut vad begreppen som förvaltningen använder betyder.

Med verktyget Terminologiska ordlistor

 • hålls ordlistorna aktuella
 • definieras begrepp
 • definieras relationerna mellan olika begrepp
 • föreslås nya begrepp för gemensam användning inom den offentliga förvaltningen
 • visualiseras relationerna mellan ordlistor och begrepp.

Vilken nytta ger verktyget Terminologiska ordlistor?

 • De ordlistor som olika aktörer producerat finns på ett och samma ställe. Det går att utnyttja arbete som andra utfört tidigare.
 • Utvecklingen av ordlistan kan göra decentraliserat då alla parter kan se ordlistans innehåll och status i realtid. Alltid tillgång till den nyaste versionen.
 • Verktyget Terminologiska ordlistor stöder alltså samutveckling och med hjälp av det är det enklare att hantera ändringar än genom att använda Excel-sidor.
 • Vid behov van ordlistornas utvecklingsversioner dock begränsat till att endast visas för den egna arbetsgruppen och publiceras först senare.
 • Det är lätt att lägga till nya begrepp och relationer mellan begreppen.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata